• gabinetego@wp.pl

  • 667-908-000

Gabinet Usług Psychologicznych EGO

Specializujemy się w następujących usługach: badania kierowców, badania psychologiczne, terapia psychologiczna, badania psychologiczne kierowców, psychotesty, pomoc psychologiczna, diagnoza psychologiczna

 


Świadczymy usługi z zakresu:

diagnozy psychologicznej

W tym:
-badania psychologiczne kierowców i operatorów (psychotesty)
-badnia kierowców którzy utracili prawo jazdy,
-opiniowanie w sprawach rentowych, sądowych i innych

pomocy psychologicznej

psychoedukacji i psychoterapii, w tym:
-pomoc psychologiczną dla osób pozostających w kryzysie (również w formie wizyt domowych)
-psychoterapię, w tym m.in. terapię związków, terapię uzależnień
-treningi rozwoju osobistego
-szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji, umiejętności interpersonalnych i inne
-realizacja programu edukacyjnego dla kierowców starających się o odzyskanie uprawnienia

Usługi logopedyczne


-diagnoza logopedyczna
-terapia logopedyczna
-opiniowanie do potrzeb edukacyjnych, sądowych i innych

O Nas

mgr Krzysztof Dziadkiewicz

psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (zakres usług: osoby dorosłe, badania psychologiczne, opiniowanie)

tel. 667908000

mgr Renata Lichodziejewska

Psycholog szkolny, certyfkowany specjalista interwencji kryzysowej (zakres usług: dzieci i młodzieży, badania psychologiczne, opiniowanie)

tel. 604256017

lic. Karolina Dziadkiewicz

dyplomowany logopeda

tel. 781644000